Aanwijzingen

Aanwijzingen worden gegeven door bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersregelaars

 

Verkeersegelaar

Van links naar rechts achtereenvolgens:

1. Algemeen stopteken

2. Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van voren nadert

3. Stopteken voor het verkeer, dat de verkeersregelaar van achteren nadert

4. Stopteken zowel voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren, als voor het verkeer dat hem van achteren nadert

5. Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert

6. Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen

7. Teken tot snelheid verminderen

8. Stopteken door verkeersbrigadier met toepassing van bord F10

 

 

A1. Maximum snelheid

A2. Einde maximumsnelheid
A3. Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord
A4. Adviessnelheid
A5. Einde adviessnelheid

 

B1. Voorrangsweg

B2. Einde voorrangsweg
B3. Voorrangskruispunt
B4. Voorrangskruispunt zijweg links
B5. Voorrangskruispunt zijweg rechts
B6. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
B7. Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C2.Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
C3. Eenrichtingsweg
C4.Eenrichtingsweg
Wortelboer bv C5. Inrijden toegestaan
Wortelboer bv C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Wortelboer bv C7. Gesloten voor vrachtauto's
Wortelboer bv C8. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Wortelboer bv C9. Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen
Wortelboer bv C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Wortelboer bv C11. Gesloten voor motorfietsen
Wortelboer bv C12. Gesloten voor alle motorvoertuigen
Wortelboer bv C13. Gesloten voor bromfietsen en voor invalidevoertuigen met in werking zijnde motor
Wortelboer bv C14. Gesloten voor fietsen en voor invalidenvoertuigen zonder motor
Wortelboer bv C15. Gesloten voor fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen
Wortelboer bv C16. Gesloten voor voetgangers
Wortelboer bv C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
Wortelboer bv C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven
Wortelboer bv C19. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op dit bord is aangegeven
Wortelboer bv C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Wortelboer bv C21. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Wortelboer bv C22. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

 

 

D1. Verkeersplein, verplichte rijrichting

D2. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
D3. Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
D4. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D5. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
D6. Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
D7. Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

 

 

E1. Parkeerverbod

E2. Verbod stil te staan
E3. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
E4. Parkeergelegenheid
E5. Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
E6. Parkeergelegenheid voor het motor- of invalidenvoertuig dat door of t.b.v. invaliden wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
E7. Gelegenheid bestemd voor het onmiddelijk laden of lossen van goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
E8. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor alle andere voertuigcategorien
E9. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
E10. Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf; tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven
E11. einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf
E12. Parkeergelegenheid voor openbaar-vervoer-reizigers bij een Parkeer en Reis halte
E13. Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

 

 

F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F2. Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
F3. Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
F4. Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
F5. Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
F6. Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
F7. Keerverbod
F8. Einde van alle door borden aangegeven verboden
F9. Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op een electronisch signaleringsbord
F10. Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie en waarom het bord wordt toegepast

 

 

G1. Autosnelweg

G2. Einde autosnelweg
G3. Autoweg
G4. Einde autoweg
G5. Erf
G6. Einde erf
G7. Voetpad
G8. Einde voetpad
G9. Ruiterpad
G10. Einde ruiterpad
G11. Verplicht fietspad
G12. Einde verplicht fietspad
G12a.gif (1159 bytes) G12a. Fiets / bromfietspad
G12b.gif (1000 bytes) G12b. Einde fiets/ bromfietspad
G13. Onverplicht fietspad

G14. Einde onverplicht fietspad

 

H1. Bebouwde kom

H2. Einde bebouwde kom

 

J1. Slecht wegdek

J2. Bocht naar rechts
J3. Bocht naar links
J4. S-bocht(en) eerst naar rechts
J5. S-bocht(en) eerst naar links
J6. Steile helling
J7. Gevaarlijke daling
J8. Gevaarlijk kruispunt
J9. Verkeersplein
J10. Overweg met overwegbomen
J11. Overweg zonder overwegbomen
J12. Overweg met enkel spoor
J13. Overweg met twee of meer sporen
J14. Tram (kruising)
J15. Beweegbare brug
J16. Werk in uitvoering
J17. Rijbaanversmalling
J18. Rijbaanversmalling rechts
J19. Rijbaanversmalling links
J20. Slipgevaar
J21. Kinderen
J22. Voetgangersoversteekplaats
J23. Voetgangers
J24. Fietsers en bromfietsers
J25. Losliggende stenen
J26. Kade of rivieroever
J27. Groot wild
J28. Vee
J29. Tegenliggers
J30. Laagvliegende vliegtuigen
J31. Zijwind
J32. Verkeerslichten
J33. File
J34. Ongeval
J35. Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
J36. IJzel of sneeuw
J37. Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)

 

 

K1. Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

K2. Voorwegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting, met afstandsaanduiding, interlokale doelen (bovenste = afritnaam) verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg
K3. Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor afgaande richting naar een vrzorgingsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven
K4. Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
K5. Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
K6. Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg
K7. Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en fietsroutenummer (onder)
K8. wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
K9. Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autorsnelweg
K10. Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, en dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers
K11. Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg
K12. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)
K13. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
K14. Route voor vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

 

L1. Hoogte onderdoorgang

L2. Voetgangersoversteekplaats
L3. Bushalte/tramhalte
L4. Voorsorteren
L5. Einde rijstrook
L6. Splitsing
L7. Aantal doorgaande rijstroken
L8. Doodlopende weg
L9. Vooraanduiding doodlopende weg
L10. Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
L11. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
L12. Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

 

Afbuigende voorrang

Afbuigende voorrang
Afbuigende voorrang
Bovenstaand bord geldt alleen voor vrachtauto's
Bovenstaand bord geldt alleen voor motorvoerttuigen op meer dan twee wielen
Bovenstaand bord geldt alleen voor motorfietsen
Bovenstaand bord geldt niet voor fietsen en bromfietsen
Bovenstaand bord geldt niet voor fietsen
Bovenstaand bord geldt niet voor bromfietsen
Bovenstaand bord geldt niet voor Landbouwwerktuigen
Bovenstaand bord geldt niet voor bestemmingsverkeer
Onderbord gebruikt bij bord C2. (ter voorkoming van spookrijden)
Aanduiding in welke richting bovengeplaatst bord van kracht is
Aanduiding in welke richting bovengeplaatst bord van kracht is

 

Bochtschild

Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij (bij rood verkeerslicht)
Bord mag aan beide zijden voorbij worden gegaan. Toegepast bij splitsing van wegen
Einde of versmalling van de vluchtstrook
Rijstrooksignalering. Rijstrook mag niet worden gevolgd
Rijstrooksignalering. Voorwaarschuwing rood kruis. Verplaats naar andere rijstrook
Rijstrooksignalering. Rijstrook mag worden gevolgd